vanrieljournalistiek

Psychiatrie/GGZ

Tiny Petrus Blumberger
Tiny Petrus Blumberger

Samenwerking in de regio in aanpak eetstoornissen. Met K'EET verdwijnen schotten en is er meer afstemming in de zorg, De Psychiater, dec. 2023. 'Een netwerkaanpak werkt voor meer aandoeningen in de psychiatrie.'

 

Hersenletsel is echt het terrein van psychiaters. Ervaringsdeskundige en (voormalig) jeugdarts en medisch bestuurder Mascha Kamphuis (Ik mis mij ook, boek ism.Ronald Giphart) en neuropsychiater Boudewijn Bus over niet-aangeboren hersenletsel, De Psychiater, okt. 2023. 'Bij mensen met hersenletsel is er een breuk in de levenslijn.'

 

Psychotherapie hoort bij de basisvaardigheden van psychiaters en is een integraal onderdeel van hun vak, benadrukken psychiaters Dorien Philipszoon en Wim Winthorst, De Psychiater, maart 2023. 'Psychotherapie is belangrijk voor het werkplezier.' 

 

'We moeten leren er onderling over te praten', psychiaters Antoinet Oostindiër en Bart van den Aakster vertellen hoe zij in hun werk omgaan met zelfonthulling en hun eigen ervaringsdeskundigheid, De Psychiater, oktober 2022. 'Ik heb het voor mezelf altijd als een meerwaarde gezien'.

 

'Palliatieve zorg en psychiatrie kunnen veel van elkaar leren', zegt ziekenhuispsychiater Jacqueline Hovens, De Psychiater, september 2022. ‘Palliatieve zorg voor psychiatrisch patiënten kan ook betekenen dat je spreekt over euthanasie.’

 

'Omdat niets hielp, werd ík het probleem'. Schrijfster Myrthe van der Meer over haar ervaringen met de psychiatrie, De Psychiater, juli 2022. 'Psychiaters moeten zich niet blindstaren op het behandeldoel, maar samen met de patiënt een pad bewandelen.'

 

Ervaringsdeskundigheid van psychiaters kan juist een kracht zijn. Zelfonthulling in de praktijk. Vier ervaringsverhalen, De Psychiater, juni 2022. ‘Als ik tegen een patiënt zeg: “Ik begrijp hoe je je voelt”, ís dat ook echt zo.’

 

'Denk na waarom je als psychiater iets over jezelf wilt vertellen', zegt leertherapeut en hoogleraar Roos van der Mast over het inzetten van eigen ervaringen, De Psychiater juni 2022. ‘Niet iedere patiënt zit te wachten op wat jij zelf als psychiater hebt meegemaakt.’

 

Tijd voor een meer gendersensitieve ggz. 'Psychiaters moeten zich bewuster worden van hun eigen genderbias', De Psychiater, mei 2022. Sekse- en genderverschillen krijgen in de psychiatrie nog te weinig aandacht, vinden psychiaters dr. Patricia van Wijngaarden en prof. dr. Thérèse van Amelsvoort. Daarom zetten zij zich in voor het vergroten van de kennis en het bewustzijn op dit vlak.

 

De Britse onderzoeker Claire Gillan over datawetenschap en computationele psychiatrie: 'Online onderzoeksmethode zijn een totale game changer', De Psychiater, febr. 2022. Nieuwe tools zullen volgens haar echter nooit de plaats van clinici innemen. 'Met een mens praten, om te horen over iemands unieke ervaringen, blijft altijd noodzakelijk.'

 

'Je moet proberen de hele mens te zien', De Psychiater, okt. 2021, Nelleke Nicolai en Dirk Geurts schelen ruim een generatie, maar blijken elkaar goed te kunnen vinden in een geanimeerd gesprek over het belang van een vragende grondhouding, empathie en de noodzaak van meer aandacht voor het lichaam in de psychiatrie.

 

Meer aandacht nodig voor geluk en positieve psychiatrie, ofwel: het vermogen om een vreugdevol, betrokken en zinvol leven te leiden, De Psychiater, juli 2021. Psychologen Fredrike Bannink en prof. dr. Ernst Bohlmeijer, beiden expert in positieve psychologie, en hoogleraar en geluksonderzoeker Meike Bartels, zijn ervan overtuigd dat de psychiatrie veel te winnen heeft met aandacht voor interventies die gericht zijn op geluk en zingeving. ‘Kijk niet alleen naar hoe je mensen uit de “minnen” krijgt, maar ook naar hoe je ze in de “plussen” krijgt.’

 

Met behulp van de nieuwe zorgstandaard Dissociatieve stoornissen kunnen behandelaren en patiënten samen in gesprek over de oorzaken en behandelmogelijkheden, De Psychiater, juni 2021. Psychiater en psychotherapeut Desirée Tijdink: 'Psychiaters vragen mij nog steeds of DIS wel bestaat.'

 

Sinds coronacrisis meer jongeren met ernstige eetstoornissen, De Psychiater, maart 2021. Psychiaters Miranda Fredriks en Leonieke Terpstra benadrukken het belang van goede diagnostiek, snelle verwijzing en vooral: maatzorg. Terpstra: 'Jongeren brengen, nu ze zoveel thuis zijn, nóg meer tijd door op sociale media.'

 

'Er zijn hier geen kampen'. Ervaringsdeskundige Gijs Nooitgedagt en psychiater Colinda Herbert werken al tien jaar met plezier samen', De Psychiater, dec. 2020. Psychiater Herbert: ‘Mensen luisteren anders naar Gijs dan naar mij en nemen van hem soms meer aan.’

 

TAPER-AD: onderzoek naar afbouwen van antidepressiva, De Psychiater, dec. 2020. 'Juist door het goed te onderzoeken, hopen we met meer kennis patiënten en psychiaters te helpen een goede keuze te maken.'

 

'We zijn pas halverwege de destigmatisering'. Dubbelinterview met psychiater en hoogleraar Karin Slotema en psycholoog en bestuurder Roel Verheul over persoonlijkheidsstoornissen, De Psychiater, okt. 2020. Persoonlijkheidsstoornissen worden nog vaak gezien als moeilijk te behandelen, terwijl er evidence based behandelingen zijn voor onder meer de borderline persoonlijkheidsstoornis.

 

Consultatieve psychatrie in de huisartsenpraktijk: zeer geschikt voor triage en behandeladvies, De Psychiater, okt. 2020. Patiënten vinden het prettig dat ze in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven en samenwerkende huisartsen en consulenten vinden dat de korte lijnen goed werken. Toch gebeurt dit nog lang niet overal in Nederland.

 

'Geen hoodies en tralies, maar realistische beelden', psychiater Remke van Staveren ageert tegen stigmatiserende stockfoto's, De Psychiater, sept. 2020. 'Op de veelgebruikte ggz-beelden is het vaak donker en mogen mensen blijkbaar niet gezien worden. Ze worden onherkenbaar in beeld gebracht, als donkere silhouetten. Of ze zitten voorovergebogen, met de handen in het haar. Alles zegt: psychische klachten zijn iets om je voor te schamen.'

 

Psychiaters moeten beter weten hoe de hersenen werken, De Psychiater, juli 2020. ‘De stammenstrijd tussen het psychosociale model en het biologische model is onzinnig: het gedrag staat centraal, en dat probeer je vanuit verschillende perspectieven te begrijpen', zegt Odile van den Heuvel, psychiater en hoogleraar neuropsychiatrie aan het VUmc.

 

Psilocybine bij depressie: onderzoek naar éénmalige inname met therapeutische ondersteuning, De Psychiater, juli 2020. 'Onze indruk is dat mensen wat meer afstand kunnen nemen van hun depressieve klachten', zegt psychiater Jeanine Kamphuis van het UMCG.

 

LUMC biedt psychosociale ondersteuning aan ziekenhuismedewerkers vanwege covid-19, De Psychiater, nr.3, 2020. 'We willen mensen helpen hun eigen kracht en resources te gebruiken.'

 

Precisiepsychiatrie kennis en expertise bundelen, zes wetenschappers over precisiepsychiatrie, De Psychiater, nr. 1, 2020. 'ArtificiaI intelligence kan een grote stimulans betekenen voor de personalisatie van behandelingen.'

 

'Het is tijd voor leefstijlgeneeskunde in de psychiatrie', zegt hoogleraar Wiepke Cahn, De Psychiater, juli 2019. 'Je ziet een groeiend besef dat we in de somatiek en de psychiatrie kijken naar dezelfde problemen, met dezelfde oorzaken.’

 

Duo's ondersteunen wijkbewoners met psychiatrische problemen, ZonMw ggz, aug.2019. 'Sommige bewoners hebben slechte ervaringen met hulpverleners, omdat zij vaak meteen over doelen willen praten.'

 

'De maatschappij is ver-adhd-iseerd', hoogleraar Sarah Durston en psychiater Sandra Kooij in gesprek over adhd, De Psychiater, juni 2019. ‘Het is de menselijke aard om te zoeken naar hokjes (...), maar het is eigenlijk per definitie te kort door de bocht.'

 

Arnon Grunberg: 'Psychiaters zouden meer moeten durven', De Psychiater, maart 2019. 'Ik voelde hoe het is als een ander de macht heeft een diagnose te stellen en jou zo te vertellen wie jij bent.'

 

'Psychiaters moeten complexiteit weer omarmen', David van den Berg over 'redesigning psychiatry' waarin ontwerpers, filosofen, ggz-gebruikers én experts een andere visie op de ggz ontwikkelen, De Psychiater, jan. 2019. 'We zijn te makkelijk meegegaan in één-factorverklaringen van de werkelijkheid.'

 

Geploeter aan de andere kant van de slotgracht. Kinder- en jeugdpsychiater Marja van 't Spijker in gesprek met hoogleraar Arne Popma, De Psychiater, sept. 2018. ‘Als perifeer werkende psychiaters voelen we ons vaak niet goed geholpen of gehoord.’

 

'Psychiaters zijn niet meer bekend met godsdienst', Psychiater Arjan Braam, bijzonder hoogleraar levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid met bijzondere aandacht voor de psychiatrie aan de Universiteit voor Humanistiek, Trouw, 24 okt. 2013. 'Erop ingaan hoe iemand in het leven staat is bevorderlijk voor de vertrouwensrelatie.'