vanrieljournalistiek

stof tot nadenken

05-10-2017
Verschil moet er zijn

'De homo sapiens vormt van oudsher al een eusociale samenleving, net zoals mieren en bijen. Je krijgt daardoor specialisatie binnen de groep. Dat betekent dat er mensen waren die stressbestendig zijn en gevaarlijke dingen kunnen doen zoals jagen. En er waren mensen die angstig zijn, dwangmatig, controleerderig. Die gingen de besjes checken of er geen giftige tussen zit of pasten op de kinderen, ze ordenden het huis. En die specialisaties zoeken elkaar op in partnerkeuze, waardoor het verschil verder wordt vergroot.'

 

Witte Hoogendijk, psychiater en hoogleraar en hoofd van de afdeling Psychiatrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, interview door Piet-Hein Peeters, Zorg + Welzijn magazine, okt. 2017.

22-09-2017
Zie je wel, we gaan eraan!

Als het ergste gebeurt, ziet de depressieveling zich opgetogen bevestigd in zijn donkere vermoedens,

 

Jamal Ouariachi in een column over geëngageerde kunst, VN 12 juni 2017.

25-05-2017
There will come soft raines

There will come soft rains and the smell of the ground,
And swallows circling with their shimmering sound;

 

And frogs in the pools, singing at night,
And wild plum trees in tremulous white,

 

Robins will wear their feathery fire,
Whistling their whims on a low fence-wire;

 

And not one will know of the war, not one
Will care at last when it is done.

 

Not one would mind, neither bird nor tree,
If mankind perished utterly;

 

And Spring herself, when she woke at dawn,
Would scarcely know that we were gone.

 

Sara Teasdale, uit: Flame and Shadow, 1920

16-02-2017
De mens als plaagdier

‘Als we naar de biomassa van de gewervelde diersoorten kijken, dan wordt 3 procent daarvan ingenomen door wilde dieren, 32 procent door menselijke dieren en 65 procent door vee.'

 

René ten Bos, Dwalen in het antropoceen, pag.153.

10-01-2017
Vijftig tinten groen en meer

Evolutionair zo gevormd kunnen wij hominiden meer dan vierhonderd kleuren groen onderscheiden, van andere kleuren veel minder - een onderscheidingsvermogen dat kennelijk bevorderlijk was toen we door de bomen slingerden.

 

Filosofische wandelingen, Eric Brinkcmann, 2015, pag. 15

08-09-2016
Over de intrinsieke waarde van natuur

'Als je het bos ingaat, kun je ervaren dat je een deel van de natuur bent, die niet gereduceerd kan of mag worden tot een middel om menselijke doelen en behoeften te vervullen. Het gras, de bomen en de vogels bestonden lang voor de mens en zullen ons zeker allemaal overleven. Ze zijn er niet voor ons.

(...) Je kunt de eigen waarde van de natuur het gemakkelijkst voelen door erin te gaan en jezelf eventueel de vraag te stellen: zou de wereld een armere plek zijn als de potvis zou uitsterven? Vanuit een menselijk voordeelperspectief, dat alle zin en waarde tot subjectieve perspectieven van de mens reduceert, is het antwoord waarschijnlijk nee. Het maakt helemaal niet uit of de potvis uitsterft of niet, want hij heeft geen functie voor ons. Maar de meesten zullen toch onbehagen bij dat antwoord voelen en zullen intuïtief aanvoelen dat de wereld armer zal zijn zonder de potvis, ook al zullen we nooit ervaringen of interacties met deze potvis hebben.'

 

Svend Brinkmann, Standvastig. Onder alle omstandigheden jezelf blijven, 2016. (oorspronkelijke titel: Stå fast), pp 109-110.

31-03-2016
Obsessie voor productiviteit

'Het kost mij weinig moeite om de hedendaagse overbemeste, bloem- en kruidloze Engelse raaigraslanden in ons land óók te zien als een teken van moreel en cultureel verval, waar wij in onze obsessie voor de productiviteitscijfers van de intensieve melkveehouderij het zicht zijn kwijtgeraakt op de waarde van een divers en bloemrijk grasland vol grutto's en kemphanen.'

 

Johan van de Gronden (directeur Wereld Natuur Fonds), Wijsgeer in het wild. Essays over mens en natuur, p.54.

29-01-2016
Gewoon somber
De meeste psychiaters gaan ervan uit dat positiviteit en welbevinden het doel van het leven zijn en dat het niet gezond is om daar anders over te denken of het anders te ervaren.

Daniel Klein in: Steeds als ik de zin van het leven te pakken heb, komen ze met iets nieuws, pag. 76.
21-01-2016
De onvermurwbare werkelijkheid

De werkelijkheid is datgene wat weigert weg te gaan als je ophoudt erin te geloven, sciencefictionschrijver Philip K. Dick,

http://maartenboudry.blogspot.nl/2016/01/gevoelige-snaren-en-onwelgevallige.html

21-01-2016
Solastalgia

'De wereld is vol van mooie dingen, maar extreem veel daarvan is al verdwenen. Sinds 1970, het jaar waarin ik ben geboren, is de populatie wilde dieren gehalveerd, het aantal soorten vogels is dramatisch teruggelopen.'

 

Helen MacDonald, filosofe en auteur van De H is van havik en filosoof in Filosofie Magazine, jan. 2016.

page loading